What's Hot
Editor Choice

Tekke Camii Külliyesi

Aslen türkmen beyi olan, sancak beyi mustafa ağa, tarafından 1638 yılında yaptırılmıştır. Mevlevihanenin semahanesi ve vakit namazlarının kılındığı cami bölümü, derviş odaları, seyh evi ve bir çeşmeden oluşan külliyenin vakfiyesinde meyve bahçesi, boyahane, yirmi dükkan ve bir ahırdan söz ediliyor.

Tekke cami mimarisiyle tipik bir semahane özelliği taşımasına karşın, mutrip mahfili ve çile hücresi yoktur. Çok sade bir yapıdır. Giriş kapısında üç kenarda beşparmak desenlerinden oluşmuş bir silme vardır. Bu desenler gaziantepdeki tek örnektir.kilit taşının üzerinde bir damla taşı, onun iki yanında etrafı ince siyah taşlarla sıralanmış kırmızı mermer pano bulunur.

Mihrap nişinin içi ince mukarnaslala işlenmiştir. Minaresi kısa ve yuvarlak gövdelidir. Ahşap bir şemsiye başlıkla kapatılmış minarenin altından geçilerek camiye girilir.Yorum yapın