What's Hot
Editor Choice

Tahtani Camii

Yaptıranının kim olduğu bilinmeyen caminin yapım tarihiyle ilgili çelişkili bilgiler var. Evliya çelebi’ye göre 1578 olan tarih, daha önceki şeri sicili kayıtlarındaki bilgiler nedeniyle yanlıştır. 1558 yılındaki bir şer-i sicilinde camiden söz edilmektedir. Ayrıca başka bir şer-i sicilinin tarihi 1580 dir ve bu tarihte onarım görmüştür. Kitabelerden anlaşıldığı kadarıyla birkaç tamir daha görmüş.1790’da, 1805’de, 1958’de ve 1983’de. Eskiden düz damlı olan caminin üzeri sonradan kiremit kaplı kırma çatı olarak değiştirilmiş.

Bugün yağlıboyayla iyice bozulmuş olan mihrabın nişinin etrafında dikdörtgen bir çerçeve yer almış. Arada kalan köşe boşlukları rumilerle süslenmiş. Mimberin göbeğinde sekizgen, gemici çarkına benzer, kafes tekniği ile yapılmış, tahdın altındaki pano kelebek benzeri motiflerle doldurulmuş.

Minarede yine özenli bir taş işçiliği gözlemlenmekte. Şemsiye külahlı şerefenin altı ince mukarnaslarla örülmüş. Belli aralıklarla sarkıtlar yapılmış, bunların arasına oniki adet çini tabak yerleştirilmiş. Şerefe korkulukları oniki ayrı geometrik desende yapılmış. Tüm bu özellikleriyle bölgenin karakteristik özelliklerini taşır durumda.Yorum yapın