What's Hot
Editor Choice

Prof. Dr. Metin Sözen Kültür Merkezi

Bir tüccar tarafından 1892 yılında yapılan Antep Evi, 2008 yılında Belediyemiz tarafından kamulaştırmıştır.  Yapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri tamamlandıktan sonra 2009 yılında ihalesi yapılarak restorasyonuna başlanılmış ve aynı yıl içerisinde restorasyonu tamamlanmıştır.   Metin SÖZEN Kültür Evi olarak tefrişatı yapılmıştır.  Kültürel mirası korumayla ilgili bütün çalışmalar burada yapılacak ve sadece Gazianteplilere değil, Türkiye’nin her tarafından gelecek bu işe gönüllü insanlara, bu konuda eğitim verilecektir.  Korumanın incelikleri ile ilgili bilgi birikiminin merkezi, kaynakların derlendiği, eğitimlerin ve seminerlerin verildiği, deneyimlerin paylaşıldığı bir mekân olacaktır.Yorum yapın