What's Hot
Editor Choice

Karagoz Camii

1756 yılında meşhur nuri mehmet paşa’nın dedesi ve antep’in yerlisi olan battal ağa tarafından yapımına başlanan caminin 1758 yılında tamamlanmış. Karagöz cami, adını halep ve antep arasında yaşayan beydili ve eymürlü boyuna mensup “karagözlü” adında bir türkmen oymağından aldığı söylenir.

1137 tarihli şer-i mahkeme sicili kayıtlarında bu caminin yerinde yine “karagöz” adında bir mabet varmış. Eski mescit, battal ağa tarafından cami haline getirilmiş ve eski adıyla anılmaya devam edilmiş.

Kıbleye paralel, tek sahınlı, süslemesi az, küçük bir camidir. Batıdaki bir kapıdan alçak bir duvarla ikiye bölünmüş olan avluya geçilir. Avlunun camiye bakan cephesinde, diğer antep camilerinde de görülen renkli taş süslemeler var.

Mihrapda da süslemey rastlanmaz. Sade, yuvarlak bir nişden oluşur. Tahdadan yapılmış mimberi de sade, süslemesizdir

Yakın zamanda 3 kez tamir edilen camide;  1967 yılında dış kaplamalar, 1973 yılında avlunun batı kapısı yenilenmiş, 1985 yılında iç duvarlar elden geçirilmiş ve mimberi şimdiki yerine yerleştirilerek ahşap rengini almıştır. Günümüzde düz beton tavanla örtülü olan son cemaat yerinin eskiden ahşap kirişler üzerine düz toprak damla örtülü olduğu düşünülmektedir.Yorum yapın