What's Hot
Editor Choice

Handaniye Camii

Handaniye cami savaşta hasar görmüş. Kıble tarafından giren top içeride patlamış ve caminin içini viraneye dönüştürmüş.  Bu sırada oradan geçmekte olan bir kadının ölmesi nedeniyle sokağa kadının adı verilerek “ilk top şehidi habba” denilmiş.

Zülkariye beylerbeyi mehmet paşa’nın kethüdası abdullah oğlu handan ağa tarafından yaptırılmış. 1575, 1596 tarihleri arasında yapıldığı tahmin edilmektedir. 1797 tarihinde hacı abdullah tarafından yenilenmiş, minare ise oğlu mustafa tarafından eklenmiş. Taş işçiliğinin güzelliği ile dikkat çeken caminin taç kapısı tamamen kündekaridir. Taç kapının hemen  üzerinde yer alan ahşap müezzin mahfilinin altı son derece güzel bir ahşap işçiliği sergiler. Ortasında yer alan mukarnaslı sarkıt tek parça ahşaptan yapılmıştır. Siyah beyaz taşlarla örülmüş mihrabın iki tarafında köşk denilen, duvar içinden çıkılan iki mimber vardır.

Minaresinin taş işçiliği de özeldir. Şerefenin oturduğu bingi kısmını oluşturan mukarnaslar yukarı doğru açılarak üçgen şeklini alır. Altında çini tabaklar sıralanır.Yorum yapın