What's Hot
Editor Choice

Gumruk Han

Han, 1873-1878  yılları arasında, abdülhâlik oğlu hacı ömer efendi tarafından yaptırılmıştır. Hanın bugünkü sahibi abdülhâlik oğlu hacı ömer ağa vakfı dır.

Osmanlı han mimari tipolojisi içinde tek avlulu, iki katlı hanlar grubuna giren yapı, düzgün olmayan dikdörtgen şeklinde bir plana sahiptir. ‘Yolcu hanı’ olarak inşa edilen hanın, zemin katındaki mekanlar depo ve ahır, üst katta yer alan odalar ise yolcuların konaklaması için yapılmıştır. Han arazi ölçülerine ve arazi yapısına göre şekillenmiştir. Zemin katta, sadece giriş cephesinde sokak ile bağlantılı dükkanlar bulunmaktadır. Avlu; zemin katta kuzey, güney ve batı taraflardan çeşitli mekanlarla, üst kattan ise kuzey ve batıdan revakla, güney kısımdan iki gözlü revak ve bir oda ile kuşatılmıştır. Yapının orijinal kısımlarında sarımtırak renkte küfeki kesme taş kullanılmıştır.Yorum yapın