What's Hot
Editor Choice

Gaziantep Kalesi

Gaziantep Kalesi, MÖ 3600 yıllarına tarihlenen bir höyük üzerine kurulmuştur. Kale ilk kez II.- III. yüzyıllarda Roma Döneminde  birkaç kuleden ibaret olan bir ‘Karakol’ olarak inşa edilmiştir. 527-565 yıllarında Bizans İmparatoru I. İustinianos tarafından 12 adet burç ve beden duvarları ile kaleyi çeviren hendek, zemin seviyesindeki galeriler ve tonozlu galeri inşa edilerek genişletilmiştir.

Kale bugünkü durumuna, XIII. yüzyılda Eyyubîler’i takiben Memlûkler, Dulkadiroğulları ve XVI. yüzyıldan sonra da Osmanlılar Dönemi’nde kavuşmuştur. Kale içerisinde mescit, hamam ve diğer sivil yapılar bulunmaktadır.Yorum yapın