What's Hot
Editor Choice

Çekirdekçi (Emirali) Han

1719 yılında inşa edilmiş olan han, sekkakoğlu. Esseyit ali bey tarafından yaptırılmış olup, mimarı bilinmemektedir.

Osmanlı han mimari tipolojisinde tek avlulu, iki katlı hanlar grubuna giren yapı,  düzgün olmayan dikdörtgen şeklinde bir plana sahiptir. Avlu, zemin katta dört taraftan, üst katta ise iki taraftan revakla çevrelenmiştir. Günümüze orijinal olarak gelen tek revak güney revaktır. Han oldukça sade olup, yalnızca avlunun doğu kısmında avluya açılan hacimlerin ön duvarları kapı ve pencere kemerleri hizasına kadar siyah ve beyaz kesme taş ile örülerek iç kısımda bir hareketlilik sağlanmıştır. Eserin orijinal kısımlarında sarımtırak renkte küfeki kesme taş, sonradan yapıldığı tahmin edilen kısımda ise siyah ve beyaz kesme taş kullanılmıştır.  Üst kattaki mekanlar yolcuların konaklaması için, alt kattaki mekanlar ise depo ve ahır olarak kullanılmak üzere yapılmıştır. Ayrıca hanın kuzey cephesinde mağara şeklindeki bir hacim de ahır vazifesi görmektedir ki bunu gaziantep?te meyilli arazi üzerine kurulan birçok handa görmekteyiz.Yorum yapın