What's Hot
Editor Choice

Boyacı Camii (Kadı Kemalattin Camii)

Arşivlerde boyacıoğlu, boyacızade, cami-i kebir ve kadı kemaleddin olarak geçen caminin kitabelerinde yapılış tarihine dair bir bilgi yer almıyor. 13.yüzyıl başlarında yapıldığı düşünülen boyacıoğlu cami’nin taç kapısının kitabesinden 1572 mehmet paşa zamanında yenilendiği bina emini’nin emir bey olduğunu öğreniyoruz. Son şeklini 1575 yılında alan eserin kitabesinde harimin, 1575 tarihli ahşap kapı kanatlarının ustasının, muhsin oğlu hacı mahmud olduğu bilgisi var.1956 yılında doğu ve kuzey kapıları yenilenmiş, 1975 ve 1976 yıllarında onarım görmüştür. Harimin kuzey-doğu köşesine yapılan kadınlar mahfili ise birkaç yıl öncesine ait. Alçak bir duvarla ikiye bölünmüş avlunun zemini siyah, beyaz ve kırmızı taşlarla döşeli. Avludan on altı basamak yüksekte olan kuzey taç kapının yuvarlak kemeri üzerinde de renkli taşlar var. Mukarnaslı yaşmağından eskiden ihtişamlı olduğu anlaşılan batı taçkapısı bugün kısmen eski özelliğini kaybetmiş.Yorum yapın