What's Hot
Editor Choice

Allaüddevle Camii

1480-1515 yılları arasında hüküm süren dulkadirli beyi alaüddevle bozkurt bey’in yaptırdığı cami adını yine alaüddevle bozkurt bey’den alır. Halk arasında “alidola” olarak da bilinir. Bu caminin mimarı bilinmiyor. Yeniden yaptırılan caminin mimarı ise armenak, ustabaşısı kirkor’du. Alaüddevle cami 1898’i takip eden yıllarda yıkılmış, daha sonra antep’in ileri gelenleri yenisini yaptırmıştır. Mahalli araştırmacı hulusi yetkin caminin yapılışıyla ilgili şu sözleri söyler;

Cami çok eskimişti, yıkılmak üzereydi. Cami ahali tarafından yıkıldı ve imece usulüyle tekrar yapıldı. Şöyle ki; o zaman antep’in 32 mahallesi sıraya kondu. Her mahalleden en az ikiyüz kişi o gün davul, zurna, bayraklarla gelir, akşama kadar çalışır, akşam da yine tekbir getirerek evlerine dönerlerdi. O zaman ben de 12 yaşındaydım. Ben de bu düğünde bulundum ve çalıştım.”Yorum yapın